default_mobilelogo

                                  Hrvatsko planinarsko društvo

                                 "MEĐIMURJE", 40001 Čakovec, p. p. 132

                                 tel.: 040 31 09 55

                                 www.hpd-medjimurje.hr

                                 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.                                                                                     

 

          Na temelju članka 23. Statuta HPD „Međimurje” Čakovec, Upravni odbor  Društva na svojoj  sjednici održanoj dana  19. veljače 2024. godine donio je:

 

                                                                                                                    PRAVILNIK

                                                                                         o pripremanju, organiziranju i vođenju izleta,tura i pohoda

 

Ovim Pravilnikom određena su pravila pripreme, organizacije i vođenja izleta,tura i pohoda, kao i sve druge obaveze svih sudionika izleta,tura i pohoda.

                                                                                                                       - čl. 1 -

*Planinarski izlet je planirano kraće putovanje koje uključuje kretanje brdskim, planinskim ili drugim neurbanim terenom, duže od pola sata, na koje se polazi radi odmora ili rekreacije.

*Planinarska tura je planirano višesatno ili višednevno putovanje koje uključuje kretanje u planini, pri čemu su etape i vrste kretanja unaprijed određeni. Zbog zahtjevnosti, tura podrazumijeva dobru tjelesnu spremnost, pripremljenost i odgovarajuću opremljenost sudionika.

*Planinarski pohod je prigodno ili redovno masovno i otvoreno okupljanje članova jedne ili više planinarskih udruga u povodu neke obljetnice, proslave ili u nekom drugom sličnom povodu te radi promidžbe ili popularizacije planinarstva ili planinskoga područja, koje uključuje organizirano kretanje u planini. Okupljanje koje ne uključuje kretanje u planini ne smatra se planinarskim pohodom. Planinarski pohodi mogu se nazivati različitim imenima (susret, skup, slet, dan, obilazak, uspon i dr.) ovisno o naravi, tradiciji i drugim obilježjima.

Značenje pojma "izlet" u daljnjem tekstu obuhvaća planinarske izlete, ture i pohode. Druge planinarske akcije koje se izvode u planini, kao što su logorovanja,istraživanja, ekspedicije, škole, seminari, sastanci, zborovi i dr., ne smatraju se izletima u smislu ovoga pravilnika te se organiziraju i provode sukladno posebnim aktima i odlukama.

                                                                                                                       - čl. 2 -

Voditelji izleta obavezni su izlet organizirati sukladno pravilima HPS i ovom pravilniku, pridržavati se planinarske etike i drugih sigurnosnih uvjeta .

                                                                                                                       - čl. 3 -

Voditelj izleta imenovan je u godišnjem planu izleta uz mogućnost zamjene u izuzetnim okolnostima, a odluku o tome, u dogovoru sa voditeljem izleta  donosi/potvrđuje i predsjednik Društva.

                                                                                                                       - čl. 4 -

Voditelj izleta dužan je planirani izlet najaviti najmanje 10-15 dana prije izleta na društvenom sastanku i oglasnoj ploči društva. Objava izleta mora obavezno sadržavati opis puta i destinacije te podatke o tehničkoj zahtjevanosti izleta, dužini hodanja (izraženoj u satima ili kilometrima) i o potrebnoj opremi i tehničkim pomagalima.

                                                                                                                      - čl. 5 -

Na obavijesti o izletu mora biti naveden rok za prijavu, i za eventualnu  prijevremenu uplatu troškova izleta. Uplatom se potvrđuje prijava na izlet.

                                                                                                                       - čl. 6 -

Troškovi prijevoza planiraju se prema troškovima za 75% popunjenih mjesta u autobusu, a voditelj odlučuje o odgodi izleta 6 dana prije polaska na izlet ako nema dovoljan broj uplaćenih prijava ili najkasnije dan prije izleta uslijed vremenskih i sličnih nepogoda. U tom slučaju voditelj je dužan pravovremeno obavijestiti sve prijavljene za izlet, za što se mu prizna povrat troškova sukladno članku 7. ovog pravilnika.

                                                                                                                      - čl. 7 -

Voditelji su oslobođeni plaćanja troškova izleta (troškova prijevoza i troškova noćenja). Ostale troškove izleta voditelj pravda i dokazuje na obrascu OBRAČUN IZLETA kod blagajnika Društva.

                                                                                                                     - čl. 8 -

U izletima mogu sudjelovati isključivo članovi planinarskih udruga.

Prednost kod upisa za izlet imaju članovi HPD „Međimurje” Čakovec s plaćenom članarinom za tekuću godinu, ako do određenog roka izvrše uplatu troškova izleta (članak 5). Po istoj cijeni na izlet mogu i članovi ostalih planinarskih društava  uz obaveznu važeću planinarsku iskaznicu i dokazom plačene članarine za tekuću godinu.

                                                                                                                     - čl. 9 -

Povrat uplaćenih novčanih iznosa  za planirani  izlet nije moguć, osim u opravdanim slučajevima, a odluku o tome donosi voditelj izleta.

                                                                                                                    - čl. 10 -

Tijekom izleta vodič ima pravo promijeniti plan izleta ili ga prekinuti ako procijeni da to zahtijevaju okolnosti.

                                                                                                                   - čl. 11 -

Po završetku izleta voditelj je dužan pismeno u roku od 3 dana izvršiti obračun troškova izleta i proslijediti isti predsjedniku društva na uvid i supotpis, a predsjednik isti odmah (u roku 3 dana) blagajniku na provedbu u financijskim dokumentima.

                                                                                                                   - čl. 12 -

Ova pravilnik stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se na redovitim sastancima Društva, kao i na Web stranicama društva.

Donošenjem ovog pravilnika prestaje važiti prijašnji pravilnik, donešen 01.lipnja 2015. godine.

 

             Čakovec: 19. veljače 2024. godine                                                  

 

 

                                                                                               Za Upravni odbor       

                                                                                           HPD „Međimurje”  Čakovec:

                                                                                                       predsjednik   

                                                                                                      Željko Poljak