default_mobilelogo

PROMJENA MJESTA POLASKA AUTOBUSA!

AUTOBUS POLAZI SA PARKIRALIŠTA KOD GRADSKIH BAZENA!!!

(Zbog promjene režima naplate parkirališta - Porcijunklovo)

LP