default_mobilelogo

PREMA ODLUCI UO, PREKIDAMO SA UPLATAMA ZA DOPUNSKO OSIGURANJE.

PLANINARI KOJI TO ŽELE, MOGU SAMI UPLATITI DOPUNSKO OSIGURANJE,

PREMA SVOJIM POTREBAMA I PO SVOM IZBORU!