default_mobilelogo

Na temelju članka 23. Statuta HPD „Međimurje” Čakovec, Upravni odbor Društva na svojoj sjednici održanoj dana 01. lipnja 2015. godine donio je:

 

PRAVILNIK

o pripremanju, organiziranju i vođenju izleta, tura i pohoda

 

Ovim Pravilnikom određena su pravila pripreme, organizacije i vođenja izleta, tura i pohoda, kao i sve druge obaveze svih sudionika izleta, tura i pohoda.

 

- čl. 1 -

*Planinarski izlet je planirano kraće putovanje koje uključuje kretanje brdskim, planinskim ili drugim neurbanim terenom, duže od pola sata, na koje se polazi radi odmora ili rekreacije.

*Planinarska tura je planirano višesatno ili višednevno putovanje koje uključuje kretanje u planini, pri čemu su etape i vrste kretanja unaprijed određeni. Zbog zahtjevnosti, tura podrazumijeva dobru tjelesnu spremnost, pripremljenost i odgovarajuću opremljenost sudionika.

*Planinarski pohod je prigodno ili redovno masovno i otvoreno okupljanje članova jedne ili više planinarskih udruga u povodu neke obljetnice, proslave ili u nekom drugom sličnom povodu te radi promidžbe ili popularizacije planinarstva ili planinskoga područja, koje uključuje organizirano kretanje u planini. Okupljanje koje ne uključuje kretanje u planini ne smatra se planinarskim pohodom. Planinarski

pohodi mogu se nazivati različitim imenima (susret, skup, slet, dan, obilazak, uspon i dr.) ovisno o naravi, tradiciji i drugim obilježjima.

 

Značenje pojma "izlet" u daljnjem tekstu obuhvaća planinarske izlete, ture i pohode. Druge planinarske akcije koje se izvode u planini, kao što su logorovanja,istraživanja, ekspedicije, škole, seminari, sastanci, zborovi i dr., ne smatraju se izletima u smislu ovoga pravilnika te se organiziraju i provode sukladno posebnim aktima i odlukama.


- čl. 2 -

Voditelji izleta obavezni su izlet organizirati sukladno pravilima HPS Zagreb, pridržavati se planinarske etike i drugih sigurnosnih uvjeta.

- čl. 3 -

Voditelj izleta imenovan je u godišnjem planu izleta uz mogućnost zamjene u izuzetnim okolnostima, a odluku o tome donosi predsjednik Društva.

- čl. 4 -

Voditelj izleta dužan je planirani izlet najaviti najmanje 15 dana prije izleta na društvenom sastanku i oglasnoj ploči društva. Objava izleta mora obavezno sadržavati opis puta i destinacije te podatke o tehničkoj i fizičkoj zahtjevnosti izleta, dužini hodanja izraženoj u satima i o potrebnoj opremi i tehničkim pomagalima.

- čl. 5 -

Na obavijesti o izletu mora biti naveden rok za prijavu i uplatu troškova izleta.

- čl. 6 -

Troškovi prijevoza planiraju se prema troškovima za 80% popunjenih mjesta u autobusu uvećanih za 5%, a voditelj odlučuje o odgodi izleta 6 dana prije polaska na izlet ako nema dovoljan broj uplaćenih prijava ili najkasnije dan prije izleta uslijed vremenskih i sličnih nepogoda. U tom slučaju voditelj je dužan pravovremeno obavijestiti sve prijavljene za izlet, za što se mu prizna povrat troškova sukladno članku 7. ovog pravilnika.

- čl. 7 -

Voditelji su oslobođeni plaćanja troškova izleta (troškova prijevoza i troškova noćenja). Voditeljima izleta se isplaćuju i troškovi organizacije izleta (kao računi za telefon, mobitel, poštarinu i sl.). Navedene troškove voditelj pravda i dokazuje kod blagajnika Društva.

- čl. 8 -

U izletima mogu sudjelovati isključivo članovi planinarskih udruga.

Prednost kod upisa za izlet imaju članovi HPD „Međimurje” Čakovec s plaćenom članarinom za tekuću godinu,ako do određenog roka izvrše uplatu troškova izleta (članak 5). Po istoj cijeni na izlet mogu i članovi ostalih planinarskih društava uz obaveznu važeću planinarsku iskaznicu i dokazom plaćene članarine za tekuću godinu.

- čl. 9 -

Povrat uplaćenih novčanih iznosa za planirani izlet nije moguć, osim u opravdanim slučajevima, a odluku o tome donosi voditelj izleta.

- čl. 10 -

Tijekom izleta vodič ima pravo promijeniti plan izleta ili ga prekinuti ako procijeni da to zahtijevaju okolnosti.

- čl. 11 -

Po završetku izleta voditelj je dužan pismeno u roku od 3 dana izvršiti obračun troškova izleta i proslijediti isti blagajniku na provedbu u financijskim dokumentima.

- čl. 12 -

Ova pravilnik stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se na redovitim sastancima Društva, kao i na Web stranicama društva.

 

Čakovec: 01. lipnja 2015. godine

 

Za Upravni odbor

HPD „Međimurje” Čakovec:

predsjednik

Željko Poljak