default_mobilelogo

ZA SVE SADAŠNJE I BUDUĆE PLANINARKE I PLANINARE OVE GODINE ODRŽATI ĆEMO

OPĆU PLANINARSKU ŠKOLU U SVEMU PREMA PLANU I PROGRAMU SUKLADNO

PRAVILNIKU HPS-a.

ŠKOLA ĆE SE ODVIJATI U PERIODU OŽUJAK - SVIBANJ 2022. GODINE.

PREDAVANJA ĆE BITI PONEDJELJKOM NAKON SASTANAKA, A PRAKTIČNI DIO NASTAVE
NA ORGANIZIRANIM IZLETIMA.

ŠKOLA JE BESPLATNA (PREDAVANJA), OSIM OSOBNIH TROŠKOVA,TROŠKOVA OSOBNE OPREME I TROŠKOVA POHAĐANJA PREDVIĐENIH IZLETA.

PRIJAVE (PREDBILJEŽBE) ZA POHAĐANJE ŠKOLE (SMS-om) NA REDOVNOM SASTANKU DRUŠTVA,  e-mailom , ILI MOBITELOM KODTAJNICE SUZANE JALŠOVEC 098 344 232

ILI KOD POLJAK ŽELJKA 091 150 47 81 

PRIJAVE DO 10.02.2022. GODINE