default_mobilelogo

Obavještavaju se članovi društva da članarinu za tekuću godinui mogu uplatiti kod Magdalene Bistrović,ili na idućem sastanku